Điệu nhảy nhài hước của trẻ con Nigeria

Số hóa Thứ bảy, 22/5/2010, 09:10 (GMT+7)