Kết nối đa thiết bị thành màn hình đơn như làm ảo thuật

Giao diện Pinch Interface cho phép các thiết bị di động như iPhone, iPad đồng bộ với nhau để tạo thành một màn hình đơn nhất một cách dễ dàng thông qua kết nối Wi-Fi.

Số hóa Thứ ba, 6/11/2012, 17:15 (GMT+7)