Mặt thủng như châm kim sau khi nặn mụn

Đây là một trong những người có nhiều mụn trên mặt nhất.

Số hóa Thứ bảy, 22/10/2011, 09:59 (GMT+7)