Máy chữa cháy rừng bằng sức gió

Các nhà khoa học trường Đại học Lâm nghiệp vừa nghiên cứu thành công máy chữa cháy rừng hoạt động ở những nơi có địa hình phức tạp, chất chữa cháy rừng là không khí tại chỗ.

Số hóa Thứ năm, 29/9/2011, 04:44 (GMT+7)