Mùa thu hoạch sò của khỉ

Những con khỉ đập đá vào vỏ sò, đập vỏ sò vào thân cây để lấy phần thịt bên trong vỏ.

Số hóa Thứ năm, 7/2/2013, 00:00 (GMT+7)