NASA công bố phim về nửa khuất của mặt trăng

Phi thuyền Mỹ quay phim nửa tối vĩnh cửu của mặt trăng

Số hóa Thứ ba, 7/2/2012, 00:00 (GMT+7)