Đồ vật bay lơ lửng

Chiếc đĩa bay lơ lửng trong không gian nhờ ký thuật "bẫy lượng tử" (Quantum trapping), trong đó sử dụng một từ trường ổn định để "giữ" chiếc đĩa mỏng trong không gian ba chiều.

Số hóa Thứ bảy, 22/10/2011, 09:58 (GMT+7)