Phi hành gia mở khoang chứa hàng của Dragon

Hai phi hành gia trên ISS mở khoang chứa hàng của Dragon sau khi tàu kết nối với trạm.

Số hóa Thứ năm, 11/10/2012, 00:00 (GMT+7)