Phụ nữ liệt tập điều khiển cánh tay máy

Các nhà nghiên cứu hướng dẫn người phụ nữ liệt điều khiển cánh tay máy

Số hóa Thứ tư, 19/12/2012, 00:00 (GMT+7)