Robot nhảy theo nhạc 3

Robot Roohex nhảy theo giai điệu của bài "Where have you gone"

Số hóa Thứ ba, 3/4/2012, 00:00 (GMT+7)