Robot vòi voi biết học cách chuyển động

Cánh tay robot có thể học cách chuyển động theo hướng dẫn của con người và thực hiện các chức năng như vòi voi.

Số hóa Thứ tư, 26/3/2014, 09:58 (GMT+7)