Steve Jobs giới thiệu iPhone 4.0

Số hóa Thứ sáu, 9/4/2010, 16:34 (GMT+7)