Sử dụng Kinect điều khiển con rối

Emily Gobeille và Theo Watson sử dụng Kinect để theo dõi chuyển động của cánh tay và ngón tay khi trình diễn màn múa rối.

Số hóa Thứ hai, 12/12/2011, 11:30 (GMT+7)