Tạo đoạn slow-motion trong video quay sẵn nhờ HTC One

Tạo một đoạn quay chậm trong video quay sẵn nhờ HTC One

Số hóa Chủ nhật, 31/3/2013, 00:00 (GMT+7)