Thành phố Dubai đẹp mắt trong video Time Lapse

Video sự biến đổi của thành phố trong 24 giờ.

Số hóa Thứ ba, 15/11/2011, 09:01 (GMT+7)

Tags: