Thiết bị Ultracane

Thiết bị Ultracane phát sóng siêu âm để giúp người mù định vị vật cản

Số hóa Thứ hai, 26/11/2012, 00:00 (GMT+7)