Tình bạn trung thành giữa ngựa và chó nhỏ

Video quảng cáo của Budweiser đã vượt lên khỏi tầm một sản phẩm thương mại thuần túy. Puppy Love đạt hơn 54 triệu lượt xem bởi đã đưa ra một câu chuyện về tình bạn của loài vật, nhưng đáng cho con người phải suy nghĩ.

Số hóa Thứ bảy, 13/12/2014, 14:44 (GMT+7)