Tính năng tắt, mở trên đầu Blu-ray Panasonic

Số hóa Thứ hai, 14/3/2011, 15:02 (GMT+7)

Tags: