Trái đất nhìn từ vũ trụ

Video kỹ xảo Time-Lapse nhìn từ vũ trụ cho người xem thấy được ánh sáng từ các thành phố

Số hóa Thứ bảy, 24/9/2011, 10:51 (GMT+7)