Trang web của Google bị nghiêng

Khi gõ từ khóa askew (nghiêng), dường như trang web Google cũng chếnh choáng theo khi lệch hẳn về bên phải.

Số hóa Thứ sáu, 11/11/2011, 09:14 (GMT+7)