Trâu rừng đuổi sư tử

Trâu rừng đuổi sư tử cái tại một vùng đồng cỏ ở châu Phi

Số hóa Thứ hai, 17/9/2012, 00:00 (GMT+7)