UFO tại Scotland

Hai quầng sáng hiện ra rất nhanh rồi biến mất tại Scotland.

Số hóa Thứ sáu, 6/1/2012, 00:00 (GMT+7)