Vẽ tranh nghệ thuật bằng một đường

Vẽ tranh khuôn mặt người phụ nữ bằng những vòng tròn.

Số hóa Thứ bảy, 22/10/2011, 10:02 (GMT+7)