Video quảng cáo Windows 8 'All About Apps'

Hệ điều hành mới của Microsoft nhấn mạnh vào các ứng dụng

Số hóa Thứ năm, 11/10/2012, 00:00 (GMT+7)