Voi nổi điên làm tụt cả quần khách du lịch

Con voi ở Ấn Độ nổi điên hất người ngồi trên lưng và húc tụt cả quần của họ.

Số hóa Thứ bảy, 17/12/2011, 08:41 (GMT+7)