VnExpress
Background Video

Những việc cần chuẩn bị sẵn khi sơ tán trước siêu bão

Người dân ở vùng bị siêu bão tấn công nên chuẩn bị sẵn túi đồ khẩn cấp cũng như cất giữ cẩn thận những giấy tờ quan trọng.
Khoa học  19:00 - 8/9
 
 
 Tags

siêu bão

sơ tán

chuẩn bị sơ tán

giấy tờ tùy thân

 
vnexpress