Sự phân bố của 3 biến thể nCoV

Các nhà nghiên cứu phát hiện 3 biến thể chính của nCoV với những khu vực phân bố khác nhau khi phân tích ARN.

Khoa học Thứ sáu, 17/4/2020, 12:00 (GMT+7)