Sư tử bố ngủ quên để bầy chó hoang suýt bắt mất con

Nhờ sư tử mẹ phát hiện kịp thời, những con non được bảo vệ an toàn trước sự tấn công của bầy chó hoang trên đồng cỏ Serengeti.

Khoa học Thứ năm, 18/7/2019, 20:00 (GMT+7)