Bạn đặt chú hươu cao cổ vào tủ lạnh như thế nào?

Câu hỏi này kiểm tra xem bạn có làm một điều đơn giản theo một cách phức tạp. 

Sức khỏe Thứ ba, 13/12/2016, 09:49 (GMT+7)