Công nghệ thực tế ảo giúp tiết học y khoa sinh động

Các mô hình cơ thể người dạng thực tế ảo giúp sinh viên ngành y nhìn được chi tiết bộ phận, hỗ trợ việc học.

Sức khỏe Thứ năm, 20/9/2018, 10:07 (GMT+7)