Một phút tự kiểm tra sức khỏe tim mạch tại nhà

Lấy kết quả nhịp tim của bạn trong 3 thời điểm là lúc đang ngồi bình thường, sau khi squats 45 giây và sau nghỉ một phút, cộng cả 3 rồi trừ 200 và chia 10, theo Bright Side.

Sức khỏe Thứ hai, 29/5/2017, 14:23 (GMT+7)