Người đầu to có thông minh hơn?

Chính các kết nối trong não bộ mới quyết định đến trí thông minh và phản xạ của con người thay vì kích thước não, theo Reader Digest.

Hội An

Sức khỏe Thứ sáu, 15/12/2017, 00:03 (GMT+7)