Tại sao trong mộ cổ Ai Cập luôn có tượng người hầu?

Tầng lớp thượng lưu ở Ai Cập cổ đại tạo ra tượng người hầu (shabti) để thay họ làm công việc đồng áng nặng nhọc ở thế giới bên kia.

Khoa học Thứ tư, 26/1/2022, 00:00 (GMT+7)