Tái tạo 3D hóa thạch cá sấu 150 triệu năm

Mẫu vật hóa thạch được khai quật ở miền nam Chile cung cấp thêm hiểu biết về sự chuyển tiếp giữa cá sấu cổ đại và cá sấu hiện đại.

Khoa học Thứ tư, 28/7/2021, 07:00 (GMT+7)