Tàu Trung Quốc gắn 20.000 miếng kính chống bức xạ

Pin mặt trời của tàu chở người Thần Châu 13 được bảo vệ bởi 20.000 miếng kính có thể chống bức xạ và chịu chênh lệch nhiệt độ lớn.

Khoa học Thứ năm, 25/11/2021, 15:00 (GMT+7)