VnExpress
Background Video

Đàn bò sữa cao sản nhân giống bằng công nghệ cấy chuyển phôi

Nhờ công nghệ cấy truyền phôi bò phân ly giới tính đông lạnh, trang trại TH tại Nghệ An có nguồn giống tốt, tránh phụ thuộc vào giống ngoại nhập.
Thời sự  10:00 - 8/8
 
 
 Tags

Đàn bò sữa cao sản

trang trại TH

TH True Milk

Tags: TH True Milk

 
vnexpress