'Tham quan' tiếng Anh là gì?

Thầy Quang Nguyen giới thiệu và hướng dẫn cách phát âm từ chỉ chuyến tham quan trong tiếng Anh.

Giáo dục Thứ hai, 26/10/2020, 04:00 (GMT+7)