Angela Merkel tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Đức năm 2013

Bà Merkel giơ tay phải và đọc lời tuyên thệ: "Tôi thề sẽ cống hiến sức lực của mình cho phúc lợi của dân tộc Đức, tăng thêm lợi ích cho dân tộc, ngăn cản thiệt hại cho người dân, duy trì và bảo vệ Hiến pháp và luật lệ của Liên bang, tận tâm hoàn thành các nhiệm vụ và mang đến công bằng cho mọi người. Xin Chúa giúp đỡ con".

Thế giới Thứ sáu, 1/4/2016, 19:35 (GMT+7)