Binh sĩ Thái Lan tập diễu binh cho lễ đăng quang của nhà vua

Quốc vương Vajirusongkorn trong lễ rước ngày 5/5 sẽ được các binh sĩ khiêng kiệu qua khu phố quanh Hoàng cung để người dân tỏ lòng tôn kính.

Thế giới Thứ hai, 29/4/2019, 08:48 (GMT+7)