Dàn khí tài tham gia Duyệt binh Chiến thắng tại Moskva

132 phương tiện cơ giới và hơn 13.000 quân nhân ngày 9/5 tham gia duyệt binh kỷ niệm 74 năm chiến thắng phát xít Đức tại Quảng trường Đỏ.

Thế giới Thứ năm, 9/5/2019, 20:04 (GMT+7)