Đệ nhất phu nhân Mỹ: Tôi chỉ tin tưởng Hillary Clinton

Bà Michelle Obama tin rằng chỉ bà Clinton mới đủ năng lực làm tổng thống Mỹ, đồng thời thể hiện sự thất vọng với ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa, dù không nhắc tên ông.

Thế giới Thứ ba, 26/7/2016, 15:00 (GMT+7)