Gần 1.500 cặp song sinh tụ hội tại lễ hội ở Pháp

Các cặp sinh đôi, sinh ba và sinh tư hôm 15/8 tập trung ở thị trấn Pleucadeuc, tại lễ hội được tổ chức thường niên trong 25 năm qua.

Thế giới Thứ ba, 20/8/2019, 14:55 (GMT+7)