Hơn 40.000 người tuần hành đòi độc lập cho Catalonia

Khoảng 45.000 người tuần hành ở Barcelona kêu gọi thành lập chính quyền Catalonia mới, từ đó dẫn dắt vùng tự trị này độc lập khỏi Tây Ban Nha.

Thế giới Thứ hai, 12/3/2018, 09:08 (GMT+7)