Justin Trudeau tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Canada năm 2015

"Tôi, Justin PJ Trudeau, trịnh trọng, chân thành hứa và thề rằng sẽ trung thực và trung thành cống hiến hết khả năng và kiến thức, để thực hiện quyền hạn và đên lòng tin đặt vào tôi với tư cách là thủ tướng Canada", ông Trudeau tuyên thệ.

Thế giới Thứ sáu, 1/4/2016, 20:30 (GMT+7)