Ngày nhậm chức của tổng thống Mỹ diễn ra như thế nào?

Tân tổng thống Mỹ trải qua một ngày bận rộn với nhiều hoạt động như tuyên thệ, đọc diễn văn, xem diễu hành và kết thúc bằng tiệc khiêu vũ.

Thế giới Thứ hai, 16/1/2017, 00:00 (GMT+7)