Nhà máy dệt lớn nhất Triều Tiên

Nhà máy dệt lớn nhất Triều Tiên nằm ở Bình Nhưỡng, có 8.000 công nhân, trên tường treo nhiều biểu ngữ chống Mỹ.

Thế giới Thứ sáu, 29/12/2017, 12:19 (GMT+7)