Nhà thờ Đức Bà Paris qua các giai đoạn lịch sử hiện đại

Nhiều sự kiện diễn ra xung quanh Nhà thờ Đức Bà Paris gắn với lịch sử hiện đại của Pháp và thế giới.

Thế giới Thứ tư, 17/4/2019, 14:11 (GMT+7)

Loading