Những điều đặc biệt về Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy ngày 15/4 đe dọa các thánh tích và các tác phẩm hội họa, điêu khắc, kiến trúc tuổi đời hàng trăm năm trong Nhà thờ Đức Bà Paris.

Thế giới Thứ ba, 16/4/2019, 15:12 (GMT+7)

Loading