Nỗ lực thống nhất từ điển của Triều Tiên và Hàn Quốc

Học giả hai miền tham gia dự án biên soạn từ điển chung được khởi xướng năm 2005 nhằm thống nhất cách dùng ngôn ngữ đang còn nhiều khác biệt.

Thế giới Chủ nhật, 14/7/2019, 15:44 (GMT+7)