Obama tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ năm 2013

Ông Obama đọc lời tuyên thệ: "Tôi, Barack Hussein Obama, trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ đảm đương vị trí Tổng thống Mỹ một cách trung thành, và sẽ làm hết khả năng để giữ gìn, duy trì và bảo vệ hiến pháp Mỹ".

Thế giới Thứ sáu, 1/4/2016, 20:04 (GMT+7)